Profilmanual

Om profilen

Profilmanualen er et verktøy for alle som skal forvalte Aust-Agder fylkeskommunes visuelle profil, internt og eksternt.

Den visuelle identiteten består av logo, farger, profilelementer og typografi satt sammen til en helhet styrt av gitte regler. Bruk denne profilmanualen for å kommunisere Aust-Agder fylkeskommunes visuelle identitet på en helhetlig og konsekvent måte.

For bruk av fylkesvåpenet gjelder Normalforskrifter for kommunenes bruk av kommunevåpen.


Som hovedregel kan våpenet bare brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av fylkeskommunal myndighet og til dekorasjon.

Spørsmål om Aust-Agder fylkeskommunes profil og avklaring av bruk av fylkeskommunal logo rettes til profilforvaltning@austagderfk.no eller kommunikasjonssjef Svein Buer.