Hvordan bruke profilmanualen

I profilmanualen finner du virksomhetens visuelle elementer i en ordnet og helhetlig struktur. Har du befatning med Aust-Agder fylkeskommunes visuelle elementer skal du benytte denne profilmanualen som en guide. Gjeldende retningslinjer må følges.

Internt i organisasjonen er det mest aktuelt å bruke profilmanualen når du skal lage trykksaker enten internt (f.eks. brevark) eller eksternt via trykkeri (f.eks. visittkort eller konvolutter), eller når du skal lage skjermbasert kommunikasjon som presentasjoner i PowerPoint-format eller på nettsider.

Eksterne — for eksempel designere — vil kunne bruke profilmanualen for å finne retningslinjer for

  • bruk av logo i ulike sammenhenger der denne fremstår sammen med andre elementer
  • bruk av farger og typografi

Noen typiske eksempler på slik bruk kan være fellesannonser, sponsorvegger og i trykksaker for samarbeidspartnere osv.

Enhetlig og konsekvent bruk av profilmanualen er avgjørende for en klar og tydelig kommunikasjon. Det er derfor viktig at du som skal skape kommunikasjon på vegne av Aust-Agder fylkeskommune setter deg inn i de enkle reglene i profilmanualen.

Vær oppmerksom på at følgende regler må følges:

  • Logo/logostruktur
  • Farger
  • Fonter

I tillegg finnes det eksempelmaler på annonser, rollups osv. Det er opp til den enkelte virksomhet å bestemme hvordan de ønsker å bruke disse. Profilelementer og virksomhetsfarger kan benyttes i utforming av nytt materiell. Du finner disse elementene i profilmanualen.