Rollup-eksempler

Eksempler på hvordan en rollup kan utformes:

Rollupmalene er generelle for hele fylkeskommunen.

 • Logo
  Virksomhetene bruker sin logo i venstre side. Husk å sette inn "En virksomhet i Aust-Agder fylkeskommune" i høyrekanten.
 • Profillinje
  Velg mellom profillinjene med og uten bilde. Hver virksomhet har egne profillinjer.
 • Grafiske elementer
  Bruk de grafiske elementene som finnes i profilmanualen.
 • Bilder
  Sett inn bilder hvis ønskelig.