Støttefont

Arial – hovedfont på skjerm

Systemfonten Arial brukes i Office-applikasjoner (Word, PowerPoint osv.) og på nettsider, samt i tilfeller der Klavika ikke er tilgjengelig.

undefined