Bilder

Aust-Agder fylkeskommune har engasjert fotograf Arild Danielsen for å ta nye profilbilder for hele fylkeskommunen. Målet er å få en helhetlig fotografisk profil. Hver virksomhet har fått tilgang til egne profilbilder som er i samsvar med fotoprofilen for resten av fylkeskommunen. Det er derfor viktig at hver enkelt virksomhet bruker fotoene i samsvar med de føringene som er gitt.

Fotografen har lagt vekt på et naturlig uttrykk, med en felles tone som skaper gjenkjennelse.

Bildene kan hovedsakelig deles inn i to kategorier:

  1. Mennesker i miljø
    Dette er den største kategorien. Bildene viser mennesker i sammenheng med avdelingen de er i. Disse bildene kan brukes til de fleste formål der informasjon skal ledsages av et visuelt element.
  2. Detaljer
    Disse bildene er metaforiske (bilder av gjenstander i de forskjellige miljøene). Disse er tenkt å være såpass generelle at de kan brukes til flere underkategorier.

Bilder

I vår grafiske profil skal ikke bilder manipuleres.
For bildebehandling: Se "Bilder på web" i venstremenyen.

Nedenfor kan du laste ned oversikter over valgte, forhåndsbehandlede bilder som er klare for bruk, samt som arkiv over foreløpig ubehandlede bilder. Ubehandlede bilder må bestilles.

Windows-brukere: høyreklikk og velg "Lagre mål som" eller "Save target as".
Mac-brukere: Dra lenken til for eksempel desktopen.

Identitetsbilder, skolene
For skolene er det valgt ut identitetsbilder som på en spesielt god måte representerer deres virksomhet. Disse bildene skal kun brukes av den enkelte skole.
Last ned oversikt: Identitetsbilder, VGS (9 MB)

Fylkeskommunens profilbilder
Det er forhåndsvalgt en rekke bilder som hver på sin måte representerer fylkeskommunen og dens virksomheter og tjenester. Disse er forhåndsbehandlet og klare til bruk, og alle virksomheter står fritt til å velge blant disse.
Last ned oversikt: Profilbilder, alle virksomheter, Aust-Agder fylkeskommune (17 MB)

Tillegg (ubehandlede bilder)
Fylkeskommunen har i tillegg et stort arkiv av bilder som alle kan benytte. Disse er ubehandlede og må bestilles fra fotografen.
Last ned oversikt: Arkiv, ubehandlede bilder (427 MB, tar ca. 30 minutter på en 100 Mbps linje)
Last ned bestillingsrutiner og priser

Bruk av bilder i trykksaker

Sørg for at bilder som skal brukes i trykksaker leveres i oppløsning 300 dpi.

Det er ikke lagt føringer for bruk av bilder i utforming av materiell, annet enn de som foreligger i de generelle retningslinjene, og utformingen av det spesifikke materiellet (brevark, omslag osv.)

Grafikk

Etterstreb å lage infografikk og grafikk så enkel som mulig (fig. 2). Unngå å bruke for mange farger, forskjellige linjetykkelser, geometriske former og lignende (fig.1):

undefined

Bruk fargepaletten og etterstreb å holde uttrykket enkelt.