Presentasjon av logoen

Logoen er det viktigste elementet i den grafiske profilen. Aust-Agders fylkesvåpen består av to gullbjelker mot rød bakgrunn. Aust-Agder fylkeskommune og de forskjellige virksomhetene har logoen satt opp på samme måte, med fylkesvåpen og tekst.