Introduksjon

Aust-Agders fylkesvåpen består av to gullbjelker mot rød bakgrunn. Dette symboliserer trelasthandelen og utvinningen av jernmalm som var viktige for Aust-Agders vekst.

Aust-Agders fylkesvåpen ble godkjent som et heraldisk skjold ved kongelig resolusjon 12.12.1958. Resolusjonen har følgende ordlyd: "På rød bunn to gull bjelker". Designet er utformet i samsvar med det heraldiske prinsipp, nemlig at et våpen skal inneholde én farge og ett metall. Dette våpenet danner utgangspunktet for fargevalg i logoen og utgjør profilens hovedfarger.

Det er også valgt noen tilleggsfarger. Tilleggsfargene er med på å gi hver enkelt virksomhet en egen identitet.