Prinsippoppsett

Trykksaker

Profilmanualen er bygd opp slik at du vil finne de aller fleste trykksaker og filer du har behov for i menyen til venstre. Her er oppsettet gjort klart på forhånd slik at du kan laste ned ferdig fil.

Windows-brukere: høyreklikk og velg "Lagre mål som" eller "Save target as". 
Mac-brukere: Dra lenken til for eksempel desktopen.

Er det noe som skal trykkes, har Aust-Agder fylkeskommune egen avtale med Birkeland trykkeri. Ta kontakt med innkjøpsansvarlig ved behov.

Plassering av logo

Hvis du har behov for å plassere logoen på andre trykksaker, finner du retningslinjer under fanen Logoer. Du kan også se på den korte prinsippskissen under:

undefined

Som skissen viser, skal det være luft rundt logoen som tilsvarer halvparten av logoens høyde.