Typografi

Aust-Agder fylkeskommunes typografianvendelse støtter seg på to hovedfonter: Klavika og Arial.

Klavika er hovedfont i trykksaker, mens Arial er hovedfont på skjerm (se menyvalget "Støttefont" i menyen til venstre).

I begge tilfeller kan henholdsvis Arial (for trykk) og Klavika (for skjerm) fungere som støttefont for hovedfonten.

Klavika – hovedfont i trykksaker

Klavika er en enkel og ren font med god lesbarhet. Den har samtidig en varme og åpenhet som setter sitt særpreg på profilen. Klavika regular brukes i brødtekst, mens vektene medium og bold i hovedsak skal brukes i overskrifter.

Klavika