Web

Aust-Agder fylkeskommunes etterlatte inntrykk på nett må sees i sammenheng med fylkeskommunens øvrige visuelle kommunikasjonsmateriell, både for den sentrale organisasjonen og de mange virksomhetene. Det er derfor viktig at fargebruk, typografi, ornamenter og bildebruk fremstår som så lik som mulig, selv om de forskjellige medienes særegenheter kan kreve enkelte endringer.

Aust-Agder fylkeskommune og de respektive virksomhetenes nettsider er designet for å ivareta behovet for brukervennlighet, informasjonsflyt og finnbarhet. Siden er designet for å kunne være et varig verktøy for informasjonsformidling for organisasjonen.

undefined

Det er utviklet universelle maler for fylkeskommunen i verktøyet. Det er kun disse malene som skal benyttes. Det er også utarbeidet en brukerveiledning som beskriver hvordan malene skal brukes.

Logo

Aust-Agder fylkeskommune og de respektive virksomhetenes logo (våpenskjoldet og navn) må alltid plasseres tydelig, synlig og posisjonert uten å konkurrere om plass og oppmerksomhet med andre grafiske objekter oppe til venstre. Det skal alltid være luft eller mellomrom mellom logo og andre objekter for å sikre at logoen alltid fremstår som et eget grafisk element. Luft/mellomrom er i denne sammenheng definert som to ganger høyden på en enkelt stolpe i våpenskjoldet, over, under og til venstre for våpenskjoldet, og til høyre for siste bokstav i navnet. Disse verdiene er å regne som minstekrav.

Farger

Skolene og virksomhetene har egne bakgrunner for å differensiere disse individuelt og mot hovedorganisasjonen.

Applikasjon

Aust-Agder fylkeskommune og de respektive virksomhetenes webredaksjoner må se på tre viktige poenger i skjæringspunktet der design og innholdsproduksjon møtes:

  1. Løsningen bruker såkalt "talende navigasjon". Dette betyr at man gir en indikasjon på hva som befinner seg bak hovedlenker i navigasjonen. I toppnavigasjonen kan for eksempel en knapp være kalt "Presserom", og direkte under ordet "presserom" vil man liste opp de mest populære eller vesentlige underpunktene som finnes på denne siden: For eksempel pressemeldinger, nedlastbare filer og pressekontakter. Denne funksjonen er vesentlig for løsningens suksess og må ivaretas i den daglige driften og produksjonen av nettstedet.
  2. Løsningen har i vesentlig grad tatt høyde for brukerens behov for å tilpasse nettstedet etter egen vilje. Derfor er bokser på forsiden konfigurer- og flyttbare.
  3. Tekst må alltid skrives slik at den oppleves som en veiledning og støtte for brukerens vei gjennom nettstedet. Det finnes flere kurs og lærebøker for skriving på web å få tak i. Vi anbefaler å bruke ekspertisen som finnes i markedet for å produsere innhold som virker etter hensikten på et formidlende, kommuniserende og brukervennlig nettsted i 2009.

Maler

Det er utarbeidet et sett med sidemaler som kan tilpasses de enkelte sidene og hvilket innhold som skal presenteres på dem:

  1. Forsidemalen har som hensikt å presentere nyheter og aktuelt fra fylkeskommunen/virksomheten på en selgende måte, samtidig som den skal virke som et sidekart som presenterer et mangfold av innhold i utlistninger. Forsidens hensikt er også å presentere fylkeskommunen/virksomheten på en måte som gjør at brukeren sitter igjen med det fylkeskommunen/virksomheten har definert som ønsket etterlatt inntrykk. Det er derfor viktig at profilmanualens retningslinjer for foto følges, og at oppmerksomhet vies til innholdsproduksjonen for øvrig.
  2. To kategoriforsider: En der de forskjellige kategoriundersidene presenteres med ikoner, løpende nedover på siden, og en sidemal der emnet presenteres med et stort bilde og fokusområder med bilde eller ikoner under. Mal velges avhengig av kategoriens emne: Der det er ønskelig å selge innholdet til brukeren, velges den siste. Der brukeren antas å være interessert i å komme raskest mulig frem til ønsket underside, brukes den første.
  3. Artikkelvisningsmaler med henholdsvis lite bilde, stort bilde, uten bilde og video.

Endringer

Løsningen har som mål at designet skal fungere sømløst som en ramme i produksjonen av innhold. Derfor bør ikke regler for farger, plassering og typografi som ligger definert i nettstedets stilark overprøves med mindre det foreligger en klart definert og god grunn. Endringer må godkjennes av profilforvalter. En konsistent bruk av profilmanualen — også på web — er et viktig virkemiddel i Aust-Agder fylkeskommunes profilarbeid.