Bilder på web

Bruk av bilder på innbyggerportalen

– Generelle retningslinjer

Det er viktig å se på bruken av fotografier på nettsidene våre som en viktig profilbærer for fylkeskommunen. Grunnen til at "et bilde sier mer enn tusen ord" er blitt en klisjé, er nettopp at det er sant.

Vi har et utvalg av bilder som er et resultat av profesjonelle opptak og etterbehandling. Bruk disse så fremt det er mulig. Profilbilder skal brukes i profilområder/profilfelt. Når det gjelder nyhetssaker brukes relevante foto.

Utsnitt

Sørg for at den delen av bildet som er mest vesentlig får rang i motivvalget. Se eksempelet under — det kan være illustrasjonsfoto til en artikkel om padling i innlandsvann. Dersom artikkelen kan illustreres med et stort bilde, kan et bilde med mye informasjon i seg med fordel benyttes:

Stort bilde - her er det plass til mye informasjon uten at hovedmotivet forsvinner

Dersom bildet skal skaleres ned i bredde- og høydeformat, blir hovedmotivet for lite:

Det samme bildet som over, men skalert ned. Hovedmotivet forsvinner og det blir vanskelig å se hva bildet forestiller

Om bildet beskjæres slik at så mye som mulig av bakgrunnen fjernes, vil hovedmotivet i bildet fortsatt være synlig selv om bildet er lite:

Her er bildet beskjært slik at hovedmotivet tar mer plass i bildet, og blir synlig selv når bildet er lite

Filformat

Et fotografi lagret som GIF vil ofte miste mye informasjon og fremstå som "feil":

JPG vs GIF

Et foto lagret som JPG vil inneholde nok informasjon til at motivet fremstår klart og tydelig:

Foto som JPG

Grafikkelementer lagret som JPG vil ofte komprimeres unødig:

Grafikk som JPG

Lagret som GIF vil de fremstå rene og klare, med god kontrast mellom farger og sjatteringer:

Grafikk som GIF

Filstørrelse

Når du behandler bilder til bruk på nettet er det viktig at du lagrer dem i et så "lett" format som mulig, dvs. at filstørrelsen (bytes) holdes på et webvennlig nivå. Under følger enkle forklaringer for hvordan du kan lagre bildet korrekt for webbruk:

 • Photoshop
  Fil, Lagre for web.../Lagre for web og applikasjoner... (avhengig av versjon). Velg JPG eller GIF. Velg bildekvalitet som ligger så høyt opptil 100 % som du kan uten at bildefilen blir for tung. Du ser resultatet umiddelbart i dialogvinduet og kan endre dersom du synes bildet blir for uklart/kornete. Benytt Lagre for web... heller enn å lagre på vanlig måte og deretter justere filstørrelsen. Prøv deg frem til du oppnår optimalt forhold mellom kvalitet og filstørrelse.

  Lagring for web i Photoshop
 • Picasa
  Picasa har en Export-mulighet, der man kan endre Image Quality. Denne funksjonen gir deg også mulighet for å endre størrelse på et bilde uten å beskjære det.
 • www.picnik.com (gratis bilderedigering på nett)
  I lagringsbildet kan man endre bildets størrelse, filtype og kompresjon. Bildet under var opprinnelig på 3.2 MB, og ble krympet til en fjerdedels størrelse (27 % av original bredde) og komprimert til 200 kB:

  Lagring for web med Picnik

For andre bildebehandlingsprogrammer må den enkelte bruker selv ta ansvar for å finne tilsvarende lagringsmetode.