Profilelementer

De grafiske elementene består av et sirkelmønster som brukes alene eller i kombinasjon med fargefelt og bilder. Sirklene symboliserer kontinuitet og helhet. Det er utviklet enkle "stripemaler" med kombinasjoner av sirkler, farger og bilder. Profillinjen skal fortrinnsvis brukes i toppen eller i bunnen av et dokument. Se Rapportomslag eller Power Point-mal under menyvalget Trykksaker.

Hvis profillinjen skal brukes i kombinasjon med bilder, bør du velge "Profillinje, kun grafikk", som kun består av farger og mønstre.

Sirkelmønster

undefined

Profillinje

Et eksempel på profillinje (forminsket versjon):